Continut Proiect

PIESE SCRISE

-Anexa la cererea pentru autorizatia de construire

-Foaie de prezentare

-Lista de semnaturi

-Borderou documente

-Memoriu tehnic de

-Calcul valoare investitie

-Dovada inregistrarii proiectului la O.A.R. ( Ordinul Arhitectilor din Romania)

 -Foaie de prezentare

-Lista de semnaturi

-Borderou documente

-Memoriu tehnic de

-Program de control privind calitatea executiei lucrarilor

-Foaie de prezentare

-Lista de semnaturi

-Borderou documente

-Memoriu tehnic de ( termice, sanitare, electrice, etc.)

-Breviar de calcul

 

* adaptarea la teren a proiectului (plan de incadrare si plan de situatie) este inclusa in pretul proiectului.

* verificarea proiectelor conform legii 10/1995 republicata intra in sarcina beneficiarului; optional putem asigura contracost acest serviciu prin intermediul colaboratorilor nostrii.

 

PIESE DESENATE

Piesele desenate de vor cuprinde plansele principale privind fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

1. Planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

2. Planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

3. Sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

4. Toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

Structura

1. Planul fundatiilor

- Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile

proiectate.

2. Detalii de fundatii

1. Schemele instalatiilor

- Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

*Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii “Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de .

 

Cautari frecvente:

Google BookmarksGoogle+Yahoo MessengerEmailShare